Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Władze

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rada Programowa

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które gromadzi wszystkich partnerów w LGD i posiada przede wszystkim funkcję kreacyjną i kontrolną, związaną z wyborem pozostałych organów i kontrolą ich działalności.

Zarząd:

Funkcję zarządzająco-administracyjną posiada Zarząd LGD, który prowadzi bieżącą działalność stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły następujące osoby:

 1. Marian Tadeusz Bernat - Prezes Zarządu
 2. Wiesława Sieńkowska - Wiceprezes Zarządu
 3. Stanisław Sokal - Wiceprezes Zarządu
 4. Andrzej Goch - Skarbnik
 5. Stanisław Kapica- Sekretarz
 6. Tomasz Mołczan - Członek Zarządu
 7. Andrzej Kapera - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Waldemar Raczyński - Przewodniczący
 2. Antoni Wojciech Turczyn - Wiceprzewodniczący
 3. Waldemar Greniuk - Członek
 4. Józef Pawliszak - Członek
 5. Elżbieta Kuźma - Członek

Rada:

Sławomir Kugiel
Zdzisława Cyc
Teresa Twardziszewska
Elżbieta Czarny
Ryszard Borowski
Stanisław Kapica
Justyna Rubacha
Agnieszka Katarzyna Piela
Halina Martyniuk

 


 

      Godzina:  godzina
      Data:   data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

uniaEUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska