Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Sprawozdania


pdf Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2014
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" za rok 2014
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci Zarządu Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2014
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2013
pdf Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2013
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" za rok 2013
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci Zarządu Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2013
pdf Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2012
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2012
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" za 2012 rok
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" za 2012 rok
pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" za lata 2008-2011
pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" za rok 2011
pdf Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2011
pdf Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej LGD "Ziemia Zamojska" za lata 2008 - 2011
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2010
pdf Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za rok 2010.
pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2010 rok.
pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2009 rok.
pdf Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2009 rok.
pdf Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2009
pdf Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009.
pdf Sprawozdanie z dzialalności Komisji Rewizyjnej za rok 2008


Protokoły


pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 26 lutego i 13 marca 2014 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 7 i 28 grudnia 2012 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 4 i 20 Września 2012 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 18 listopada i 5 grudnia 2011 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 27 czerwca - 11 lipca 2011 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 3 września - 20 września 2010 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia 2010 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 14-25 czerwca 2010 r.
pdf Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", które odbyło się w dniach 7-18 stycznia 2010 r.

 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

uniaEUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska