Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Pliki do pobrania


Uwaga! Obowiązujące deklaracje od 16.06.2015r.


pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny-organizacje pozarządowe

pdf Deklaracja członkowska sektor publiczny

pdf Deklaracja członkowska sektor gospodarczy

pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny


 

pdf Deklaracja członkowska sektor gospodarczy
pdf Deklaracja członkowska sektor publiczny
pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny

Jednym z obowiązków beneficjentów, którzy korzystają z pomocy finansowej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, jest przekazanie informacji Lokalnej Grupie Działania odpowiadającej za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju o osiągnięciu założonych efektów, tj. osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu w wyniku wdrażanego projektu. Informacje te przekazywane są za pomocą ankiet monitorujących opracowywanych przez LGD "Ziemia Zamojska".
Poniżej zamieszczamy edytowalny formularz ankiety monitorującej dla beneficjentów, którzy rozliczyli wnioski składane do LGD.
pdf Ankieta monitorująca dla Beneficjentów
pdf Ankieta monitorująca dla Beneficjentów

pdf Ankieta monitorująca dla Beneficjentów (od lipca 2014)
pdf Ankieta monitorująca dla Beneficjentów (od lipca 2014)


LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA".pdf

Limity środków na działania Osi 4 i Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy

Procedura oceny zgodności operacji z LSR.pdf

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady.pdf

Procedura wyboru operacji.pdf

Formularz odwołania.doc

Raport z konsultacji społecznych

 

 

 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska