>

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Nabór wniosków


ogl

pdf Ogłoszenie w wersji pdf

Małe projekty
pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

pdf Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

pdf Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdf Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o członkostwie w Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Zamojska" lub innej organizacji o charakterze społecznym
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o członkostwie w Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Zamojska" lub innej organizacji o charakterze społecznym
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu doświadczenia we wdrażaniu projektu dofinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu doświadczenia we wdrażaniu projektu dofinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej
pdf Dane dotyczące wysokości wkładu własnego wnioskodawcy w stosunku do kosztów całkowitych operacji
pdf Dane dotyczące wysokości wkładu własnego wnioskodawcy w stosunku do kosztów całkowitych operacji
pdf Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania "Małych Projektów"
pdf Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania "Małych Projektów"
pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
pdf Minimalne wymagania
pdf Minimalne wymagania
pdf Wykaz niezbędnych dokumentów
pdf Wykaz niezbędnych dokumentów
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Archiwum I naboru 2014r.
Archiwum II naboru 2013r.
Archiwum I naboru 2013r.
Archiwum Małe projekty 2012r.
Archiwum II naboru 2011r.
Archiwum I naboru 2011r.
Archiwum naborów
 
 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska