Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

     

Galeria


"Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego"

Szkolenie pn, Efekty realizacji PROW 2007-2013

Warsztaty kulinarne w Skierbieszowie

Warsztaty kulinarne w Grabowcu

Rozstrzygnięcie Konkursu na ciasto i stroik wielkanocny

Rozstrzygnięcie konkursu Bożonarodzeniowego

Rozdanie nagród w konkursie "Ziemia Zamojska w obiektywie"

Przez Stary Zamość - szlakiem tradycji i smaku

Ruszów - Ziemniak w roli głównej

"Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu na ciasto i stroik wielkanocny "

"Obchody 5-lecia powstania KGW w Ruszowie"

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Grabowcu "

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Starym Zamościu "

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Skierbieszowie "

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Łabuniach "

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Sitnie "

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Komarowie "

"Warsztaty Skarby kulinarne Ziemi Zamojskiej w Miączynie "

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska"

"Święto plonów – Dożynki Gminy Stary Zamość 2013"

Rozdanie nagród w konkursie fotograficznym i literackim

I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach

Ferie zimowe w Centrum Kultury w Sitnie

Warsztaty kulinarne w gminie Grabowiec

Warsztaty kulinarne w gminie Miączyn

Warsztaty kulinarne w gminie Sitno

Warsztaty kulinarne w gminie Łabunie

Warsztaty kulinarne w gminie Stary Zamość

Warsztaty kulinarne w gminie Komarów Osada

Warsztaty kulinarne w Skierbieszowie

Miejsca pamięci i kultu religijnego w Gminie Sitno

Nagrody w konkursie fotograficznym "Ziemia Zamojska w obiektywie"

Szkolenie dla lokalnych liderów - Kazimierz Dolny.

Umowa partnerska dotycząca realizacji projektu współpracy pn. "Gotowanie atrakcją regionu"

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Irlandii

Dożynki Gminno - Parafialne w Gdeszynie

Dożynki Gminno - Parafialne w Sitnie

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców w Sportowych Rajdach Konnych

Starozamojski Piknik Rodzinny

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

Konferencja podsumowująca projekt "Skarby przyrody i kultury"

Świetlica wiejskia w Wolicy Brzozowej

Materiały informacyjno - promocyjne Gminy Skierbieszów

Remont zabytkowego Kościóła w Skierbieszowie

Zakup stroi ludowych dla Zespołów Śpiewaczych Krośnianki i Udryczanki

Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie

Kawiarenka internetowa

Stroje Ludowe dla KGW w Horyszowie Polskim

"Gotujemy - Dekorujemy - Podajemy..."-Komarów Osada

Wizyta studyjna 22 października 2011 r.

Stroje ludowe, umundurowanie oraz instrumenty muzyczne dla Gminy Grabowiec

Orkiestra Dęta Komarów-Osada

Plac zabaw w miejscowości Horyszów

Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

Zespół śpiewaczo - taneczny Komarów-Osada

Świetlica wiejska na Mocówce

Miejsca pamięci i kultu religijnego w Gminie Sitno

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie

Dożynki Gminno-Parafialne Łabunie 2011 r.

Dożynki Gminno-Parafialne Sitno 2011 r.

Dożynki Gminno-Parafialne Miączyn 2011 r.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 2011 r.

Jarmark Kiliana 08 - 10 lipca 2011 r.

Walne Zebranie Członków

Barchaczowskie KGW

Szkolenie Nałęczów 22-23.02.2011 r.

Szkolenie 09-10.12.2010 r.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Barchaczowie

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Mocówce

Dożynki Gminno-Parafialne Horyszów Polski

Dożynki Gminne Horyszów

Dożynki Grabowiec

Piknik rodzinny Komarów

Jarmark Kiliana 08 - 11 lipca 2010 r.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 2010 r.

Pomidorowy początek lata 13.06.2010 r.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne 08.06.2010 r.

Starozamojski piknik rodzinny

Spotkania informacyjno-szkoleniowe 27.04.-12.05.10 r.

Walne zebranie członków 19.03.10 r

 

 

 

 

Szkolenie 03-05.03.2010 r.

 

 

 

 

Walne zebranie członków 03.12.09 r

zdjecie

 

 

 

 

Spotkania informacyjne

 

 

 

 

Szkolenie Członków Rady

zdjecie

 

 

 

 

 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska