LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: czwartek, 31 styczeń 2019 21:30

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Nielisz pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. na utworzenie działalności gospodarczej. Działalność polega na świadczeniu usług sprzedaży lodów produkowanych metodą rzemieślniczą. 

IMG 87131 IMG 8714

Utworzono: czwartek, 31 styczeń 2019 21:28

Gmina Sułów zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich”. Celem operacji było zwiększenie oferty kulturalno-społecznej Centrum Kulturalnego w Deszkowicach Drugich. Kwota dofinansowania wyniosła 95 828 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

P1090570 P1090572

Utworzono: czwartek, 31 styczeń 2019 21:26

Mieszkaniec Gminy Sułów pozyskał dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Podniesienie konkurencyjności, rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w PHU Usługi Leśne Michał Pańczyk”. W ramach operacji został zakupiony rębak do gałęzi, ładowarka gąsienicowa oraz kolektor płaski. Utworzono również 1 pełny etat. Przedsiębiorca pozyskał dofinansowanie w wysokości 294 000 zł. w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

mulczr

Utworzono: czwartek, 31 styczeń 2019 21:23

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „ACTIVUM” zrealizowała projekt pod nazwą „Rozpoczęcie wakacji Stary Zamość 20182”. Realizacja projektu obejmowała zorganizowanie imprezy promującej atrakcyjność kulturalną regionu. Impreza poprzez bogaty program zachęcała do uczestniczenia w życiu kulturalnym gminy. Kwota dofinansowania wyniosła 39 513 zł. Dofinansowanie stowarzyszenie pozyskało w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

IMG 0067 IMG 0069

Utworzono: czwartek, 31 styczeń 2019 21:18

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie”. Realizacja projektu obejmowała utworzenie i oznakowanie szlaków na terenie gminy w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma, Ruszów, Wierzbie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek, Łabunie . Kwota dofinansowania wyniosła 26 689 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

DSC00718 DSC00991 DSC01012

Utworzono: poniedziałek, 07 styczeń 2019 20:26

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Sitno pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. utworzenie działalności gospodarczej. Celem operacji było podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą "ARTE - mebel na wymiar" oraz osiągnięcie zysku z prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę.

20180716 1933441  20180718 1907001

Utworzono: środa, 13 czerwiec 2018 22:04

W miejscowości Zawalów Kolonia, położonej w Gminie Miączyn, jeden z mieszkańców pozyskał dofinansowanie na utworzenie działalności w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Firma zajmuje się czyszczeniem strumieniowo - ściernym. W ramach operacji zostały stworzone 1 miejsce pracy. Kwota dofinansowania wyniosła 80 000 zł.

34399643 1578384608939460 969299244542328832 o  34418463 1578384415606146 8441324243907510272 o  34509852 1578384372272817 7605630449712365568 o

Utworzono: czwartek, 08 listopad 2018 22:36

Mieszkaniec Gminy Grabowiec pozyskał dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez zakup koparko – ładowarki i samochodu dostawczego – wywrotki”. W ramach operacji został zakupiony samochód dostawczy – wywrotka oraz koparko – ładowarkę. Utworzono również 1,25 pełnych etatów średniorocznych. Firma zajmuje się usługami budowlanymi. Przedsiębiorca pozyskał dofinansowanie w wysokości 283 496 zł. w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD 003  LGD 006

 

Utworzono: środa, 25 lipiec 2018 22:39

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Gmina Stary Zamość zrealizowała operację pn. "Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach-Woli", której celem było wzmocnienie kapitału społecznego w miejscowości Udrycze-Wola. Kwota dofinansowania to 125 708,00 zł

37646178 1647214815389772 746347419192524800 o 37689833 1647214895389764 1953313738530488320 o  37785724 1647215002056420 7812594770403917824 o 

Utworzono: niedziela, 02 wrzesień 2018 22:42

W ramach operacji "Utworzenie działalności gospodarczej – BCG Bartmanska Creative Group" jedna z mieszkanek naszego obszaru pozyskała dofinansowanie na utworzenie działalności w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Firma świadczy usługi w zakresie projektowania w dziedzinie mody, architektury oraz sztuki. Kwota dofinansowania wyniosła 80 000 zł.

1 maszyny  2  5  3

Utworzono: środa, 13 czerwiec 2018 22:00

Gmina Grabowiec zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec”. Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom oraz turystom małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Grabowiec, gmina Grabowiec. W ramach operacji powstał plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej. Koszty całkowite poniesione w związku z realizacją operacji wyniosły 61 735 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

35102717 1583654321745822 6433766842250035200 o  35076557 1583654545079133 3000557426790367232 o  35058391 1583654585079129 958915873341440 o  34984331 1583654391745815 2841735793951637504 o

Utworzono: niedziela, 02 wrzesień 2018 22:35

Mieszkanka Gminy Łabunie pozyskała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł., na utworzenie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki dofinansowaniu zakupiono urządzenia do wykonywania napraw mechanicznych samochodów osobowych oraz dostawczych. Firma Planeta Car - Service świadczy również usługi serwisu klimatyzacji.

20180825 184612  20180825 184821  20180825 185809

Utworzono: wtorek, 29 maj 2018 21:21

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa placów zabaw i mini – siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach Reformie”. Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom obszaru LSR infrastruktury rekreacyjnej. W ramach projektu powstały dwa place zabaw wraz z elementami mini – siłowni zewnętrznych. W Wólce Łabuńskiej powstał plac zabaw wyposażony w 11 elementów, natomiast w Łabuniach Reformie – w 8. Koszty całkowite poniesione w związku z realizacją operacji wyniosły 71 592,02 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

33762656 1569367499841171 4780522643122028544 o  33827391 1569367186507869 5484334604590514176 o  33706091 1569367273174527 2760856680685109248 o  33778982 1569367363174518 812246459624718336 o

Utworzono: środa, 25 lipiec 2018 22:43

Gmina Sitno zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim”. Celem operacji było zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców miejscowości Horyszów Polski poprzez przebudowę dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich. Koszt dofinansowania wyniósł 78 264,00 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

37731925 1645977562180164 4986664451806593024 o 37752321 1645977405513513 869569236345815040 o

Utworzono: wtorek, 29 maj 2018 21:18

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno – kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez zagospodarowanie terenu wokół Izby Muzealnej w Barchaczowie i nadanie mu funkcji społeczno - kulturalnej. W ramach projektu powstała drewniana wiata na eksponaty muzealne, altana, kręgi ogniskowe oraz został utwardzony plac z kostki brukowej. Koszty kwalifikowane operacji poniesione przez gminę wyniosły 64 269 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

33766462 1570372596407328 4238291457317797888 o   33875329 1570372506407337 2891913458784141312 o  33773983 1570372726407315 8555143037620060160 o

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa