LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: czwartek, 24 październik 2019 19:29

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Miączyn pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. na utworzenie działalności gospodarczej w ramach, której świadczy usługi elektryczne oraz teletechniczne.

20190420 162749 20190425 220240