LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: piątek, 12 kwiecień 2019 05:29

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze zrealizowało projekt pod nazwą „prace remontowo – konserwatorskie obelisku KOLOS w miejscowości Kraczew”. W ramach operacji zdemontowano gzymsy nakryw, okładziny, postument. Wykonano roboty budowlane, montaż obelisku oraz prace konserwatorskie. Kwota dofinansowania wyniosła 39 923 zł. Dofinansowanie Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze pozyskało w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

KOLOS przed remontem kraczew