LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: piątek, 12 kwiecień 2019 05:26

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Komarów - Osada pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. na utworzenie działalności gospodarczej. W ramach operacji został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy.

20181120 162231 20181120 161632 20181120 161855