ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: piątek, 12 kwiecień 2019 05:21

Gmina Nielisz zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach”. W ramach operacji wydzielono nowe pomieszczenia, docieplono budynek oraz wymieniono dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. Kwota dofinansowania wyniosła 134 981 zł. Dofinansowanie Gmina Nielisz pozyskało w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 IMG 1498 IMG 1500