LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: wtorek, 09 kwiecień 2019 21:39

Towarzystwo Przyjaciół Grabowca zrealizowało projekt pod nazwą „Upamiętnienie dziedzictwa Grabowca w 750 rocznicę od pierwszych udokumentowanych wzmianek historycznych”. Celem operacji było promowanie obszaru Gminy Grabowiec poprzez wydanie materiałów promocyjnych w postaci: publikacji, broszur i banerów. Kwota kosztów kwalifikowanych wyniosła 23 108,85 zł. Dofinansowanie Towarzystwo Przyjaciół Grabowca pozyskało w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Folder okladka Okladka Album 750 lat