LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: czwartek, 31 styczeń 2019 21:26

Mieszkaniec Gminy Sułów pozyskał dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Podniesienie konkurencyjności, rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w PHU Usługi Leśne Michał Pańczyk”. W ramach operacji został zakupiony rębak do gałęzi, ładowarka gąsienicowa oraz kolektor płaski. Utworzono również 1 pełny etat. Przedsiębiorca pozyskał dofinansowanie w wysokości 294 000 zł. w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

mulczr