LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: wtorek, 29 maj 2018 21:21

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa placów zabaw i mini – siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach Reformie”. Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom obszaru LSR infrastruktury rekreacyjnej. W ramach projektu powstały dwa place zabaw wraz z elementami mini – siłowni zewnętrznych. W Wólce Łabuńskiej powstał plac zabaw wyposażony w 11 elementów, natomiast w Łabuniach Reformie – w 8. Koszty całkowite poniesione w związku z realizacją operacji wyniosły 71 592,02 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

33762656 1569367499841171 4780522643122028544 o  33827391 1569367186507869 5484334604590514176 o  33706091 1569367273174527 2760856680685109248 o  33778982 1569367363174518 812246459624718336 o