LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: wtorek, 29 maj 2018 21:18

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno – kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez zagospodarowanie terenu wokół Izby Muzealnej w Barchaczowie i nadanie mu funkcji społeczno - kulturalnej. W ramach projektu powstała drewniana wiata na eksponaty muzealne, altana, kręgi ogniskowe oraz został utwardzony plac z kostki brukowej. Koszty kwalifikowane operacji poniesione przez gminę wyniosły 64 269 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

33766462 1570372596407328 4238291457317797888 o   33875329 1570372506407337 2891913458784141312 o  33773983 1570372726407315 8555143037620060160 o