LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Dzień dziecka

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 20:10

plakat dzien dziecka 2017...

Noc bibliotek w Łabuniach

Utworzono: czwartek, 25, maj 2017 22:28

noc bib 17

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: środa, 17, maj 2017 19:32

konkurs fotoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.06.2017 – 21.07.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 04.08.2017r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

pdfRegulamin konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej ”.

pdfFormularz zgłoszeniowy.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach postępowania protestowego

Utworzono: piątek, 05, maj 2017 21:44

Dnia 28.04.2017r. odobyło się posiedzenie członków Rady LGD Ziemia Zamojska, na którym dokonano ponownej oceny wniosków w wyniku złożonych protestów.

pdfLista operacji wybranych do finansowania w ramach postepowania protestowego

Zmiana rostrzygnięcia Rady

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 20:07

Dnia 19.05.2017r. odbyło się posiedzenie członków Rady LGD Ziemia Zamojska w związku z wezwaniem Zarządu Województwa Lubelskiego do dokonania zmiany podjętego przez organ decyzyjny rozstrzygnięcia w zakresie sposobu finansowania operacji. Poniżej zamieszczone zostały podjęte uchwały w ramach wspomnianego posiedzenia.

 pdf Lista operacji wybranych do finansowania po zakończeniu postępowania protestowego w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

pdf Lista operacji wybranych do finansowania w postepowaniu protestowym w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

pdf Uchwała w sprawie przyjecia listy operacji wybranych do finansowania po zakończeniu postepowania protestowego w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

pdf Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w postepowaniu protestowym w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach postępowania protestowego

Utworzono: środa, 10, maj 2017 21:27

Dnia 05.05.2017r. odbyło się posiedzenie członków Rady LGD Ziemia Zamojska, na którym dokonano ponownej oceny wniosków w wyniku złożonych protestów. W trakcie posiedzenia została przyjęta również lista operacji wybranych do finansowania po zakończonym postępowaniu protestowym.

pdfLista operacji wybranych w ramach postepowania protestowego.PDF

pdfLista operacji wybranych do finanoswania po zakończeniu postepowania protestowego.PDF

spikSkarby Przyrody
i Kultury

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa