LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Warsztaty rękodzieła artystycznego metodą „3D sospeso”

Utworzono: wtorek, 29, listopad 2016 21:36

W dniach 23-25 listopada 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego: szkatułka metodą 3D sospeso oraz bombka świąteczna metodą 3D sospeso. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Grupy liczyły po 15 osób. W warsztatach mogli wziąć udział mieszkańcy obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Dziękujemy Pani Agnieszce Grzesiuk Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Pani Ewie Marcoli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie oraz Pani Agnieszce Zymon Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu za udostępnienie sal warsztatowych.

15194470 1060471737397419 4821551818057593611 o  15235623 1061752177269375 7650867694055687758 o  15194503 1059445954166664 4942924941606120038 o


15250859 1061752490602677 5404480815521601764 o  15194412 1059448154166444 3490655636689746889 o  15137678 1060472757397317 5456436461696968943 o

Zakończenie procedury wyboru operacji w ramach naboru 1/2016

Utworzono: piątek, 18, listopad 2016 22:54

W dniu 18 listopada 2016 roku odbyło się II posiedzenie członków Rady w celu wyboru wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/2016. W związku z zakończoną procedurą wyboru operacji podaje się poniżej do wiadomości listę operacji niezgodnych z wymogami formalnymi i niepodlegające dalszej ocenie, listy operacji zgodych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz listy operacji wybranych do finansowania.

 Lista operacji niezgodnych z wymogami formalnymi i niepodlegających dalszej ocenie złożonych w ramach naboru 1/2016

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej

scan0001   scan0002   scan0003

scan0004   scan0005

Zaproszenie na warsztaty z rękodzieła metodą „3D sospeso”

Utworzono: czwartek, 10, listopad 2016 22:38

Zapraszamy na warsztaty z rękodzieła metodą 3D sospeso, które odbędą się w następujących terminach:

  1. 23 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – szkatułka metodą 3D sospeso.

  2. 24 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie – bombka świąteczna metodą 3D sospeso.

  3. 25 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu – bombka świąteczna metodą 3D sospeso.

Każda grupa warsztatowa będzie liczyła 15 osób.

W warsztatach mogą wziąć udział osoby z obszaru LGD Ziemia Zamojska.

Czekamy na zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 84 307 22 07.

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2016 22:02

W dniu 31 października 2016 r., zakończył się nabór wniosków nr 1/2016 o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach przeprowadzonego naboru do biura LGD wpłynęła następująca liczba wniosków na zakresy tematyczne:

- Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej - 6 wniosków,

- Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,

- Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy- 3 wnioski,

- Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – 5 wniosków,

- Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4 wnioski

Konkurs bożonarodzeniowy

Utworzono: środa, 16, listopad 2016 21:16

christmas 998139 960 720  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" we współpracy z Centrum Kultury w Sitnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na potrawę świąteczną i stroik bożonarodzeniowy. Celem konkursu jest umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocja regionalnego rynku i inicjatyw lokalnych. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: I etap - zgłoszenia prac, II etap - wybór najlepszych zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na potrawę świąteczną oraz opisem stroika w Biurze Stowarzyszenia w terminie do 02.12.2016 r. W ramach drugiego etapu odbędzie się degustacja potraw oraz prezentacja stroików.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2016 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin

formularz zgłoszeniowy

Posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2016 22:02

W dniu 7 listopada 2016 roku o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", na której zostanie dokonana ocena złożonych wniosków w ramach naboru 1/2016.

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa