LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Posiedzenie Rady

Utworzono: wtorek, 13, listopad 2018 19:39

Dnia 7 listopada br odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 8/2018 oraz 9/2018. Poniżej podaje się do wiadomości listy operacji wybranych do finansowania.

 

pdf Liczba operacji zgodnych z LSR nabór 9-2018

pdf Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 9-2018

pdf Lista operacji wybranych do finansowania złozonych w ramach naboru 8-2018

pdf Lista operacji zgodnych z LSR 8-208

pdf Protokół z posiedzenia Rady

Bezpłatne szkolenia dla rolników i przedsiębiorców

Utworzono: czwartek, 08, listopad 2018 22:30

szkolenie rolnicy

Międzygminny Przegląd Ludowy

Utworzono: wtorek, 30, październik 2018 22:22

26 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się VI Międzygminny Przegląd Ludowy. Wzięło w nim udział ogółem 32 uczestników w trzech kategoriach: śpiew, kuchnia regionalna oraz rękodzieło. Poszczególne kategorie oceniała komisja w skład której weszli: Adam Kot właściciel „Culinaria”, Dominika Witkowska Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, Joanna Patron właścicielka „W ramach sztuki”, Katarzyna Figura Kierownik Działu Marketingu Zamojskiego Domu Kultury.

Komisja w kategorii rękodzieło I miejsce przyznała pani Leokadii Kasiura z Udrycz. II miejsce zajął pan Hieronim Zasuwa, natomiast III Anna Madyniak.

Komisja w kategorii kuchnia regionalna przyznała I miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich z Wisłowca. II miejsce zajęły panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „ACTIVUM”. III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzby.

Kategoria śpiew oceniana była w trzech grupach wiekowych.

W pierwszej grupie wiekowej (dzieci młodsze) I miejsce zajął zespół „Wiolinki” z GOK Nielisz, II miejsce zajęły dzieci z przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, natomiast III zajęły: Julia Bielesz, Amelia Goch, Maja Węgorowska i Milena Denkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

W drugiej grupie wiekowej wystąpił jeden zespół, zajmując tym samym I miejsce: „Iskierki” z GOK Nielisz.

W trzeciej grupie wiekowej (dorośli) Komisja I miejsce przyznała chórowi  „Moderato” z GOK Nielisz, II miejsce zajął Zespół Śpiewaczy Udryczanki. Natomiast III miejsce zajął Zespół Wokalny Canto.

 

44966441 1775300352581217 514710448415703040 o  44982894 1775301112581141 102925197576765440 o

 

Informacja o posiedzeniu Rady

Utworzono: poniedziałek, 29, październik 2018 21:32

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Biura LGD Ziemia Zamojska, odbędzie się posiedzenie członków Rady. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 8/2018 i 9/2018

 2. Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z kryteriami wyboru.

 3. Wybór operacji do finansowania

Informacja

Utworzono: środa, 31, październik 2018 18:35

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2018r.  Biuro LGD będzie zamknięte .

Za utrudnienia przepraszamy

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Utworzono: poniedziałek, 29, październik 2018 21:34

 

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Cele konkursu:

 

 • Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
 • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:

              - zbierania przykładów projektów,

              - wnoszenia wkładu w działalność ENRD,

              - ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.

Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach
11-12 kwietnia 2019 r.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;

 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;

 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);

 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;

 5. LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Warunki udziału:

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.

Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.

Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.

Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do
5 grudnia 2018 r.
na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl
i
a.markuszewska@cdr.gov.pl.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:

 • 5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW
 • 15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.
 • 15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.
 • 11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.
 • 15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.
 • 11 kwietnia 2019 r. - ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Priorytety PROW 2014- 2020 i obszary tematyczne - pobierz

 

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa