LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

Utworzono: niedziela, 16, październik 2016 18:20

inf grupy defaworyzowane

Uwaga! Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Utworzono: środa, 05, październik 2016 20:33

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została opublikowana Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu, zarówno w ramach zakresu podejmowanie działalności gospodarczej jak i rozwijanie już istniejącej działalności. Poniżej zamieszczone zostały informacje niezbędne do prawidłwego skonstruowania biznesplanu w ramach zbliżającego się naboru wniosków.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

,,Środa z funduszami na rozwój obszarów wiejskich”

Utworzono: środa, 05, październik 2016 20:18

W dniu 5 października 2016 roku zostało zorganizowane spotkanie ,,Środa z funduszami na rozwój obszarów wiejskich”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Biura LGD „Ziemia Zamojska”. W trakcie spotkania zostały przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

DSC06180   DSC06181   DSC06183   DSC06184

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Zamościu

Utworzono: środa, 28, wrzesień 2016 15:50

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. organizuje spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem form dotacyjnych i zwrotnych dla osób na samozatrudnienie oraz podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Spotkanie odbędzie się 5 października br. w Zamościu, w sali nr 319, przy ul. Partyzantów 94, od godz.10.00. Zgłoszenia proszę kierować poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rpo.lubelskie.pl /zakładka „weź udział w szkoleniach i konferencjach”/ lub bezpośrednio telef. 84 6393134; 6380267.

Zapraszamy

Oddział Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu  

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                                                                                             

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Partyzantów 94

22-400 Zamość

e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

Tel.:  84 683 02 67

Faks: 84 639 31 34 

Godziny otwarcia: poniedziałek 7.30 - 18.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.pl   ; www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji  Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres: monitoringpunktow@mir.gov.pl

DAD

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Utworzono: środa, 05, październik 2016 20:23

W związku z pierwszym naborem wniosków w ramach wdrażania LSR na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach PROW 2014-2020, 5 października w siedzibie biura LGD w Kornelówce odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Szkolenie dotyczyło podstawowych warunków przyznawania dofinansowania w ramach następujących zakresów tematycznych:

- Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych,

- Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Podczas spotkania omówiono główne zasady przyznawania wsparcia finansowego, cele LSR, kryteria wyboru dla danego zakresu, sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz kluczowe obowiązku beneficjentów podczas realizacji projektów.

14481903 1011154995662427 6943725470158719386 o   14543712 1011154988995761 7330964803237856860 o   14559978 1011155082329085 3074938183943378256 o   14560143 1011154998995760 8708562657161418808 o

14589577 1011155222329071 3151466980665801322 o   14608753 1011155192329074 670820647254256550 o

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Utworzono: środa, 05, październik 2016 20:12

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków 4 października br. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD „Ziemia Zamojska” w ramach PROW 2014-2020. Podczas szkolenia omówiono podstawowe zasady przyznawania dofinansowania w ramach podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej. Zostały przedstawione zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz biznesplanu.

14481860 1010335875744339 6422013835568971647 o   14542391 1010335812411012 7166442067738137517 o   14542485 1010335245744402 1331319886642774505 o   14556722 1010335942410999 5551149507645909353 o

14589746 1010336029077657 6929888882548440561 o   14589864 1010335569077703 6028152212816684799 o

spikSkarby Przyrody
i Kultury

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa