LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru

Utworzono: niedziela, 25, luty 2018 08:58

W dniu 21 lutego 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Ponadto 20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

 pdf  Rozporządzenie MRiRW w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

pdf  Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Michał Anioł w Nieliszu – organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży

Utworzono: wtorek, 20, luty 2018 20:05

Stowarzyszenie Zalew Pomysłów w Nieliszu realizuje projekt pn. Michał Anioł w Nieliszu – organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży, który polega na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu historii malarstwa europejskiego, lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego. Uczestnicy przygotują także sesję fotograficzną, wykonają zdjęcia studyjne i plenerowe. Młodzi twórcy zaprezentują swoje prace w formie fotoobrazów podczas wernisażu, będącego podsumowaniem inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie. W warsztatach bierze udział 12-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Zajęcia zaplanowane zostały od stycznia do lipca 2018 r. Zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pt. Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska.

 

28190698 1828706090497358 1736750887 n   28117530 1828706550497312 1098301428 n   28233515 1828706620497305 603432711 n

 

Podróże kulinarne na obszarze LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: niedziela, 11, luty 2018 20:46

W ramach projektu grantowego pt. "Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska", realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy LGD Ziemia Zamojska a Zarządem Województwa Lubelskiego w ramach PROW 2014-2020, organizacje z obszaru działania Ziemi Zamojskiej otrzymały szansę na realizację projektów o szerokiej tematyce. Przedmiotem grantów jest edukacja w zakresie malarstwa, fotografii, muzyki, rękodzieła, sztuki gotowania potraw z różnych stron świata. Zaplanowane zostały także zajęcia dla lokalnych liderów, których celem jest rozwój kompetencji mieszkańców obszaru LGD.

Czytaj więcej: Podróże kulinarne na obszarze LGD Ziemia Zamojska

10 lecie działalności LGD „Ziemia Zamojska”

Utworzono: środa, 07, luty 2018 17:01

6 lutego 2018 r. odbył się jubileusz dziesięciolecia powstania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska". Jubileusz stanowił okazję do podsumowania działalności Stowarzyszenia oraz podziękowań dla długoletnich, aktywnie wspierających członków. Podziękowania od Pani Prezes Dominiki Witkowskiej otrzymali również byli oraz obecni członkowie organów: Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Zaproszonym gościom zaprezentowano zdjęcia stanowiące wspomnienia przedsięwzięć z okresu 10 lat działalności LGD.

27709354 1464332133678042 4982093026422443105 o   27624722 1464347323676523 7510420151912656382 o   27625016 1464347620343160 5746923994572923249 o  27709348 1464350133676242 734112688103314193 o   27629131 1464349977009591 3027344952226025994 o

Walne Zebranie Członków

Utworzono: środa, 07, luty 2018 17:02

6 lutego w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2017 r., Komisji Rewizyjnej oraz Rady. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe ora udzielono absolutorium dla Zarządu. Został podjęte również uchwały o zmianie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Ziemia Zamojska na lata 2015-2023 oraz zmianie Regulaminu Rady.

 

 27503742 1464287207015868 3042234777751038913 o   27747916 1464289233682332 4871906559672470688 o   27747967 1464289393682316 4966796687791268784 o   27798001 1464287463682509 3229479435198597430 o   27907811 1464289550348967 1036543253235550058 o

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa