LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Konkurs bożonarodzeniowy

Utworzono: środa, 16, listopad 2016 21:16

christmas 998139 960 720  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" we współpracy z Centrum Kultury w Sitnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na potrawę świąteczną i stroik bożonarodzeniowy. Celem konkursu jest umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocja regionalnego rynku i inicjatyw lokalnych. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: I etap - zgłoszenia prac, II etap - wybór najlepszych zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na potrawę świąteczną oraz opisem stroika w Biurze Stowarzyszenia w terminie do 02.12.2016 r. W ramach drugiego etapu odbędzie się degustacja potraw oraz prezentacja stroików.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2016 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin

formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na warsztaty z rękodzieła metodą „3D sospeso”

Utworzono: czwartek, 10, listopad 2016 22:38

Zapraszamy na warsztaty z rękodzieła metodą 3D sospeso, które odbędą się w następujących terminach:

  1. 23 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – szkatułka metodą 3D sospeso.

  2. 24 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie – bombka świąteczna metodą 3D sospeso.

  3. 25 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu – bombka świąteczna metodą 3D sospeso.

Każda grupa warsztatowa będzie liczyła 15 osób.

W warsztatach mogą wziąć udział osoby z obszaru LGD Ziemia Zamojska.

Czekamy na zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 84 307 22 07.

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2016 22:02

W dniu 31 października 2016 r., zakończył się nabór wniosków nr 1/2016 o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach przeprowadzonego naboru do biura LGD wpłynęła następująca liczba wniosków na zakresy tematyczne:

- Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej - 6 wniosków,

- Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 wniosek,

- Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy- 3 wnioski,

- Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – 5 wniosków,

- Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4 wnioski

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego

Utworzono: wtorek, 25, październik 2016 22:26

W związku z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie i dostawę 200 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2017 r. wraz z dostawą w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęło 27 ofert. W wyniku postępowania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez firmę GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola.

Posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2016 22:02

W dniu 7 listopada 2016 roku o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", na której zostanie dokonana ocena złożonych wniosków w ramach naboru 1/2016.

Jubileusz 30 - lecia chóru Wiarus

Utworzono: niedziela, 30, październik 2016 20:04

W środę, 26 października, w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie chór Wiarus świętował swój jubileusz. Wspólna pasja, jaką jest muzyka chóralna już od 30 lat łączy członków chóru Wiarus. Repertuar chóru to pieśni partyzanckie, żołnierskie, patriotyczne oraz religijne. Chór prezentuje się podczas corocznych obchodów świąt państwowych i kościelnych jakie odbywają się na terenie gminy a także i poza nią.

Zespół pod kierownictwem artystycznym Marii Smolag i Mirosława Radlińskiego zdobył uznanie publiczności oraz liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach śpiewaczych.

14882148 1031670806944179 63244680203465232 o   14859902 1031670800277513 8326263189865870529 o   14615678 1031671053610821 8376652657326097249 o   14859848 1031671660277427 4688434706445329576 o

spikSkarby Przyrody
i Kultury

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa