LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

LETNIA AKADEMIA WIEDZY I AKTYWNOŚĆI W ZIEMI ZAMOJSKIEJ

Utworzono: czwartek, 15, czerwiec 2017 10:38

plakat LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieliszu organizują bezpłatne półkolonie.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

24.07.2017 r. - 01.08.2017 r. – I grupa w Kornelówce

03.08.2017 r. – 11.08.2017 r. – II grupa w Nieliszu

Projekt polega na zorganizowaniu zajęć aktywizujących i warsztatów dla dzieci wykluczonych społecznie w wieku 8-13 lat z terenu 9 gmin powiatu zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Łabunie, Stary Zamość, Skierbieszów, Sitno, Sułów.

W trakcie trwania półkolonii zostaną zorganizowane warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne, zabawy i gry integracyjne, aktywizujące, wyprawy piesze oraz wycieczki do Warsztatów Terapii Zajęciowej w gm. Komarów – Osada, do miejsca Bitwy pod Komarowem oraz do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę, wyżywienie oraz bilety wstępu do Muzeum Zamoyskich.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2017 roku.

Należy wypełnić kartę kwalifikacyjną oraz niezbędne oświadczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” tel. 84 307 22 07, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 

 pdf REGULAMIN PÓŁKOLONII

 pdf KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - KORNELÓWKA

pdf KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - NIELISZ

pdf Oświadczenie o akceptacji Regulaminu

pdf Oświadczenie o spełnieniu przesłanek zagrożenia wykluczeniem społecznym

 

„MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Utworzono: czwartek, 08, czerwiec 2017 21:19

 ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Projekt „Młodzi – na podbój rynku pracy!” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu zamojskiego w okresie: od 01.05.2017r. do 28.02.2018r.

Czytaj więcej: „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Rozpoczęcie projektu „Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: wtorek, 30, maj 2017 19:52

informacja na stron

Dzień dziecka

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 20:10

plakat dzien dziecka 2017...

Ankieta dotycząca planu komunikacji LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: czwartek, 25, maj 2017 22:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2015-2023 oraz Planu komunikacji ze społecznością lokalną zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Ankiety należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl albo osobiście/ za pośrednictwem poczty na adres: Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

 pdf ANKIETAPLAN KOMUNIKACJI

 

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa