LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Podpisanie umów z grantobiorcami

Utworzono: poniedziałek, 04, grudzień 2017 22:50

30 listopada o godz. 14.00 w siedzibie biura LGD odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów z organizacjami, które w najbliższych miesiącach będą realizować zadania w ramach projektu grantowego pt. Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska. Po podpisaniu umów grantobiorcy wzięli udział w szkoleniu nt. zasad realizacji i rozliczania grantów. Wszystkim naszym grantobiorcom gratulujemy i życzymy sprawnej realizacji zaplanowanych działań

Spotkania szkoleniowo - informacyjne

Utworzono: poniedziałek, 04, grudzień 2017 22:48

W dniu 29.11.2017 r., w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyły się dwa spotkania szkoleniowo - informacyjne, skierowane do beneficjentów z obszaru LGD Ziemia Zamojska. Na szkoleniach zostały omówione zasady aplikowania w zbliżających się naborach wniosków.

Projekt grantowy „Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska”

Utworzono: środa, 22, listopad 2017 23:06

W dniu 21 listopada br., została zawarta umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Lubelskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres umowy dotyczy realizacji projektu grantowego „Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska”. Dzięki realizacji operacji wsparcie uzyska 6 organizacji pozarządowych z obszaru LGD, zostanie zrealizowane 7 zadań na łączną kwotę 88 690, 60 zł.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE PRZED PLANOWANYMI NABORAMI WNIOSKÓW

Utworzono: środa, 15, listopad 2017 17:52

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na następujące zakresy:

- wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nabór nr 1/2018),

- wsparcia dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju usług lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw (nabór nr 2/2018),

- promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nabór nr 3/2018),

- konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym (nabór nr 4/2018),

- zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nabór nr 5/2018), oraz

- budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych (nabór nr 6/2018)

zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

 

Termin szkolenia: 29.11.2017r.:

godz. 9.00 – dla naborów nr 1/2018 oraz 2/2018

godz. 11.00 – dla naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018

 

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania grantów

Utworzono: niedziela, 26, listopad 2017 22:20

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska”, 30 listopada br. o godz. 14.00 w siedzibie biura LGD Ziemia Zamojska odbędzie się podpisanie Umów z grantobiorcami.
Po podpisaniu Umów o powierzenie grantów planujemy także szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania zadań zaplanowanych w ramach projektu grantowego. Wszystkich naszych grantobiorców serdecznie zapraszamy!!!

Warsztaty kulinarne i rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego

Utworzono: wtorek, 21, listopad 2017 21:14

16 listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”. W warsztatach prowadzonych przez kucharza Adama Kota wzięły udział przedstawicielki organizacji z terenu LGD „Ziemia Zamojska”, LGD „Poleska Dolina Bugu” oraz LGD „Razem ku lepszej przyszłości”.

Czytaj więcej: Warsztaty kulinarne i rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa