LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Informacja o planowanym naborze wniosków

Utworzono: środa, 18, styczeń 2017 07:35

Uprzejmie informujemy, że w I kwartale 2017 r., Stowarzyszenie planuje ogłosić nabór wniosków z przedsięwzięć sprzyjających rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD Ziemia Zamojska. Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej lub rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura LGD w Kornelówce.

15975277 1111933185584607 4625935759795321315 o

Wesołych Świąt

Utworzono: sobota, 24, grudzień 2016 09:32

15676497 1090239617753964 2785486843713378380 o

Walne Zebranie Członków

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2016 23:10

Dnia 22 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podjęto uchwały dotyczące wyboru nowych członków Zarządu i Rady oraz zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Zmieniona została również Procedura wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców. Dokonano również aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz zmiany kryteriów wyboru. Została również zmieniona składka członkowska.

15585259 1091148167663109 1542660700229826755 o   15591143 1091148134329779 747883779696483810 o

Porządek Walnego Zebrania Członków

Utworzono: wtorek, 13, grudzień 2016 22:22

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie zebrania

2.     Stwierdzenie quorum

3.     Przyjęcie porządku zebrania

4.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej  Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Procedury  wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020

10.  Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie zebrania.

Posiedzenie Rady

Utworzono: sobota, 24, grudzień 2016 09:30

Dnia 19 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady, na którym poprawiono oczywistą omyłkę w uchwale dotyczącej wyboru wniosku nr 14/1/2016 poprzez skorygowanie kwoty wsparcia.

 

Lista operacji wybranych do finansowania

Uchwała Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" nr I/72/2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru 1/2016

Uchwała Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" nr I/71/2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy

Utworzono: niedziela, 18, grudzień 2016 22:57

 

14 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy. Celem Konkursu było zaprezentowanie lokalnych tradycji kulinarnych i rękodzielniczych z obszaru LGD Ziemia Zamojska. Uczestnikami konkursu mogły być Koła Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Zwycięzcami Konkursu zostały następujące organizacje: Koło Kobiet Aktywnych ze Skierbieszowa - I miejsce, Stowarzyszenie Pro Nobis z Tworyczowa - II miejsce, Koło Gospodyń Wiejskich "Sadowianki" - III miejsce. Pozostali uczestnicy biorący udział w II etapie konkursu otrzymali wyróżnienia.

15369921 1084778898300036 4030548900705141649 o  15384616 1084779161633343 7786460182360308384 o   15418339 1084780688299857 3382142587803733895 o   15418465 1084785448299381 4285579263651324733 o

15418479 1084780624966530 7296454757011724601 o  15419675 1084782054966387 8490208848996358957 o   15541081 1084780148299911 157003370585295059 o   15585466 1084778824966710 6269664796741876057 o

spikSkarby Przyrody
i Kultury

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa