LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Konkurs plastyczny na Pocztówkę z Komarowa o zasięgu wojewódzkim

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:20

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Skierbieszów

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:19

Gmina Skierbieszów zrealizowała projekt "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Skierbieszów". Celem operacji było zagospodarowanie terenów przy "Zamczysku". W ramach projektu ustawiono altankę, stoły, ławki oraz wykonano palenisko na ognisko z kamienia. Dofinansowanie operacji Gmina Skierbieszów uzyskała w ramach działania Małe projekty w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 23 800,00 zł.

      

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Krynica w Miączynie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:18

Gmina Miączyn zrealizowała projekt "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Krynica" w Miączynie". Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców. W ramach projektu utwardzono chodnik wokół zbiornika, zamontowano elementy siłowni zewnętrznej oraz ławki. Dofinansowanie operacji Gmina Miączyn uzyskała w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 60 000,00 zł.

  

Złap za aparat

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:16

zlap za aparat 2015

Utworzenie szlaku pieszego "Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego"

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:18

Gmina Skierbieszów zrealizowała projekt Utworzenie szlaku pieszego "Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego". Celem operacji był rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W ramach projektu wykonano dokumentację techniczną szlaku pieszego, oznakowano go oraz wykonano tablice informacyjne. Ustawiono ponadto ławki oraz śmietniki w miejscach postoju. Dofinansowanie operacji Gmina Skierbieszów uzyskała w ramach działania Małe projekty w ramach dziania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 16 896,00 zł.

Galeria...>>

Szkolenie pn, Efekty realizacji PROW 2007-2013

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:17

W dniu 6 maja 2015 r. odbyło się w Sitnie szkolenie pn, Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność). W trakcie spotkania zostały zaprezentowane założenia PROW 2014 - 2020 oraz omówione zasady tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej wdrażania.

Galeria...>>

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa