LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Informacja dla przedstwicieli grup defaworyzowanych

Utworzono: środa, 20, grudzień 2017 21:12

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska” o możliwości uzyskania wsparcia na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na obszarze 9 gmin członkowskich LGD Ziemia Zamojska oraz pogłębionych analiz z tych spotkań, wyłoniono i zdiagnozowano występowanie grup defaworyzowanych szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR. Są to następujące grupy:
• 
Osoby do 30 roku życia
• Osoby powyżej 45 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotne 
• Kobiety
• Właściciele małych gospodarstw niespecjalistycznych do 5 h

W związku z powyższym informujemy, iż osoby z ww. grup mają możliwość uzyskania wsparcia na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Po bliższe informacje zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się pod adresem Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 84 307 22 07, na stronę internetową www.lgdziemiazamojska.pl oraz adres email: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 

 

 

  

  logo unia                    logo lgd                    logo leader   logo prow

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Akademia smaku ziemi zamojskiej

Utworzono: czwartek, 14, grudzień 2017 20:06

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Akademia smaku ziemi zamojskiej” wydaną w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

„Akademia smaku ziemi zamojskiej”.swf

pdf „Akademia smaku ziemi zamojskiej"

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa