LGD Ziemia Zamojska

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Super User
Utworzono: sobota, 02, czerwiec 2018 17:20

Obowiązek informacyjny.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych – zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (zwanego RODO).

Z uwagi na dbałość o zapewnienie zgodności naszych działań z wymogami prawa, pragniemy zaprezentować informacje, które przybliżą zasady i sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  1. Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, Sitno 73, 22-424 Sitno. Tel 084 3072207, e-mail biuro@lgdziemiazamojska.pl

  1. Cel przetwarzania

przystąpienia do Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  w tym m.in. procedury oceny i wyboru wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

  1. Przysługujące Ci prawa:

Prawo wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawna przetwarzania jest zgoda),

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Prawo sprostowania swoich danych

Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Czas przechowywania danych osobowych

10 lat od momentu ustania członkostwa

Nie krótszy niż do 31 grudnia 2028 (§ 5 pkt. 19 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

  1. Odbiorcy danych

Dane mogą być ujawnione urzędom/instytucjom nadzorującym działalność Stowarzyszenia np.: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operatorzy pocztowi, banki w zakresie realizacji płatności, inne instytucje finansujące projekty realizowane przez Stowarzyszenie.

  1.  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  2.  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowej.

  1. Podstawa prawna przetwarzania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

oraz innych obowiązkach wynikających z prawa np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości),

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa