LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Aneks do umowy ramowej nr 00015-6933-UM0310001/15

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 20:32

W dniu 17 czerwca br., został podpisany aneks do umowy ramowej. Zapisy we wspomnianej umowie zwiększają środki finansowe na realizację LSR o 680 000 tys. Kwota ta zasili budżet w celu szczegółowym 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR. W tym celu szczegółowym realizowane są dwa przedsięwzięcia. Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. Po zwiększeniu kwoty budżetu, całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 7 330 000,00 zł.

Kategoria: