LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

W poszukiwaniu siebie

Utworzono: piątek, 29, czerwiec 2018 20:56

Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie- Osadzie rozpoczęła realizację projektu

W poszukiwaniu siebie” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu „W poszukiwaniu siebie” jest podniesienie poziomu wiedzy na temat historii lokalnego środowiska oraz zwiększenie integracji i aktywności w realizowaniu i inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Planowane do realizacji zadania:

  1. Organizacja zadań związanych z edukacją historyczną pt. „Świadkowie czasu” obejmujące różnorodne formy poznawania lokalnej historii. Działania będą wspierać aktywność i samodzielność dzieci i młodzieży, stwarzać okazję do dialogu społecznego oraz twórczości własnej.

  2. Organizacja koncertu pieśni patriotycznej i żołnierskiej „Dla Niepodległej”.

  3. Organizacja wydarzenia patriotycznego „Obchody 98 rocznicy Bitwy pod Komarowem”.

  4. Działania informacyjno-upowszechniające zmierzające do popularyzacji naszej historii wśród mieszkańców, ale także w regionie.

Kategoria: