LGD Ziemia Zamojska

Warsztat refleksyjny

Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 21:15

17 stycznia, odbył się kolejny Warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, dyrektorzy GOk-ów, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru, a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji wewnętrznej jest właśnie warsztat refleksyjny. Na spotkaniu, w gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowaliśmy o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach aktywizujących.

83119940 2522617144516197 1536985116667019264 o

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: piątek, 17 styczeń 2020 17:32

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 900 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72.

Proponowany porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjecie porządku Walnego Zebrania.

4.Wybór przewodniczącego i protokolanta.

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2019
  2. Udzielenie/nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  3. Wybór członków Zarządu
  4. Wybór członków Rady
  5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  6. Zmiany Statutu Stowarzyszenia
  7. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćh)Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.

9.Sprawy bieżące

10.Zamknięcie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Konsultacje zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020 22:24

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 27 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

formularz zgłaszania uwag

Plan działania - konsultacje

tabela wskaźników konsultacje

wykaz proponowanych zmian

załącznik do lsr budżet - konsultacje

Informacja

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 21:13

Informujemy, iż w dniach 24 grudnia oraz 27 grudnia br. Biuro LGD Ziemia Zamojska będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Wesołych Świąt

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 07:26

zyczenia

Spotkania w kulturze

Utworzono: wtorek, 26 listopad 2019 22:17

13 listopada w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie współpracy LGD Ziemia Zamojska z gminami objętymi działaniem Stowarzyszenia w sferze kultury w 2019 r. W ramach zebrania, w którym uczestniczyli dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury i pracownicy odpowiedzialni za działania kulturalne w poszczególnych gminach partnerskich, nakreślono nowe kierunki współpracy. Spotkanie zainicjowane przez LGD Ziemię Zamojską w celu zacieśnienia wspólnych działań pomiędzy stowarzyszeniem i gminami członkowskimi zaowocowało nowymi pomysłami i inicjatywami, które w ramach swojej działalności LGD Ziemia Zamojska wesprze w 2020 r.

P1040395 P1040399 P1040401 P1040510

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa