LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Warsztat refleksyjny

Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 21:15

17 stycznia, odbył się kolejny Warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, dyrektorzy GOk-ów, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru, a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji wewnętrznej jest właśnie warsztat refleksyjny. Na spotkaniu, w gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowaliśmy o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach aktywizujących.

83119940 2522617144516197 1536985116667019264 o

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: piątek, 17 styczeń 2020 17:32

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 900 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72.

Proponowany porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjecie porządku Walnego Zebrania.

4.Wybór przewodniczącego i protokolanta.

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2019
  2. Udzielenie/nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  3. Wybór członków Zarządu
  4. Wybór członków Rady
  5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  6. Zmiany Statutu Stowarzyszenia
  7. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćh)Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.

9.Sprawy bieżące

10.Zamknięcie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Informacja

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 21:13

Informujemy, iż w dniach 24 grudnia oraz 27 grudnia br. Biuro LGD Ziemia Zamojska będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Spotkania w kulturze

Utworzono: wtorek, 26 listopad 2019 22:17

13 listopada w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie współpracy LGD Ziemia Zamojska z gminami objętymi działaniem Stowarzyszenia w sferze kultury w 2019 r. W ramach zebrania, w którym uczestniczyli dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury i pracownicy odpowiedzialni za działania kulturalne w poszczególnych gminach partnerskich, nakreślono nowe kierunki współpracy. Spotkanie zainicjowane przez LGD Ziemię Zamojską w celu zacieśnienia wspólnych działań pomiędzy stowarzyszeniem i gminami członkowskimi zaowocowało nowymi pomysłami i inicjatywami, które w ramach swojej działalności LGD Ziemia Zamojska wesprze w 2020 r.

P1040395 P1040399 P1040401 P1040510

Konsultacje zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020 22:24

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 27 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

formularz zgłaszania uwag

Plan działania - konsultacje

tabela wskaźników konsultacje

wykaz proponowanych zmian

załącznik do lsr budżet - konsultacje

Wesołych Świąt

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 07:26

zyczenia

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa