LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Porządek obrad Walnego Zebrania

Utworzono: poniedziałek, 23, maj 2016 20:44

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania

  2. Przyjęcie porządku zebrania

  3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

  4. Stwierdzenie quorum

  5. Podjecie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu

  6. Podjecie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej

  7. Podjecie uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu

  8. Podjecie uchwały w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

  10. Sprawy bieżące

Projekt zmian kryteriów oceny i wyboru projektów

Utworzono: poniedziałek, 16, maj 2016 20:34

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” podjął uchwałę w sprawie zwołania konsultacji społecznych projektu zmiany kryteriów oceny i wyboru projektów. Uwagi można zgłaszać do 20 maja br.

Komisja ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która w imieniu Województwa Lubelskiego oceniała Lokalne Strategie Rozwoju złożone przez LGD, wskazała, że konieczne jest uzupełnienie przyjętych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” kryteriów oceny i wyboru projektów o jeszcze jedno kryterium wynikające z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chodzi o preferencje dla miejscowości z liczbą mieszkańców poniżej 5 tys., w których mają być realizowane przedsięwzięcia niekomercyjne.

W związku z tym proponuje się zmienić kryterium nr 3 w działaniu „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- zachowanie dziedzictwa lokalnego

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Zarząd proponuje następujący zapis zmienianego kryterium:

Nazwa kryterium - 3. Miejsce realizacji operacji: Miejscowość licząca poniżej 5000 mieszkańców – 1 pkt., miejscowość licząca powyżej 5000 mieszkańców – 0 pkt.

Poniżej publikujemy uchwałę Zarządu wraz z załącznikiem, w którym wpisano proponowane zmiany.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 20 maja br. drogą elektroniczną (biuro@lgdziemiazamojska.pl), faksem (84 307 22 07), osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Kornelówka 41, 22-424 Sitno

135109

 

 

Walne zebranie Członków LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: czwartek, 28, kwiecień 2016 20:26

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska. Podczas obrad w związku z rezygnacją Pani Wiesławy Sieńkowskiej, wybrano nowego członka zarządu - Panią Joannę Lalik. Została również zaktualizowana LSR. Pani Prezes poinformowała zebranych o wyborze do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014 - 2020 oraz o naborach wniosków, które LGD zamierza ogłaszać.

 

13062863 902683476509580 2529271004901313464 o   13071922 902683499842911 5857717294089192520 o   13116178 902683539842907 8650629238220818420 o

Strategia LGD Ziemii Zamojskiej została wybrana

Utworzono: wtorek, 26, kwiecień 2016 19:37

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zatwierdziła Listę ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku. Z wielką przyjemnością informujemy, że Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska została wybrana do realizacji.

Grodzisko wczesnośredniowieczne Sutiejsk

Utworzono: niedziela, 15, maj 2016 22:39

Zapraszamy do odwiedzenia grodziska wczesnośredniowiecznego Sutiejsk – pozostałości po jednym z Grodów Czerwieńskich w miejscowości Sąsiadka w gminie Sułów. Grodzisko wpisane jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego, znajduje się na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Do dziś zachowane zostały wały ziemne, z których możemy obejrzeć piękną panoramę okolicy.

11259585 911067089004552 1256424218703116187 o   13147444 911067289004532 1782508410056774612 o   13147520 911067742337820 3995283944105449320 o   13173497 911066579004603 575139713295522422 o

13217177 911067009004560 6688590339568402171 o   13220803 911066865671241 8181812540532861399 o   13227321 911068745671053 5384976398838511299 o   13227653 911067639004497 2864104165597385015 o

WARSZTATY KULINARNE W SITNIE

Utworzono: wtorek, 26, kwiecień 2016 19:38

W sobotę 23 kwietnia w Sitnie, odbyły się kolejne warsztaty kulinarne w ramach realizowanego projektu „Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej”. W warsztatach wzięło udział 15 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i pod okiem kucharza Adama Kota przygotowali wyśmienite potrawy: Knysze – specjał z Wierzbia, placek po węgiersku, zupa krem z zielonego groszku, sałatka z selera i jabłka, canneloni w sosie pomidorowym, cebularz zamojski, pierożki pieczone z kapustą i soczewicą, pręga wołowa duszona podana z kaszą pęczak oraz rolada z indyka. Na koniec warsztatów odbyła się degustacja przygotowanych potraw.

 

13041400 899817596796168 6657189457311765277 o   13055016 899817600129501 6322502910111502290 o   13055043 899818536796074 2098821556868707201 o   13055112 899818660129395 60596847802481136 o

13055667 899818340129427 8447804748924140508 o   13063482 899817836796144 1614460509935712850 o   13064599 899818996796028 4095915299029558312 o   13002622 899818833462711 1767260099120256501 o

13029529 899818990129362 3148375779492545509 o   13029584 899818936796034 3109062385555986140 o   13029662 899819060129355 5287444996699227677 o   13063285 899818860129375 3230441940159007004 o

spikSkarby Przyrody
i Kultury

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa